Hotline quản trị viên cộng đồng mạng xã hội bất động sản

Mạng xã hội nhà đất
Mạng xã hội bất động sản
Cộng đồng bất động sản

"Mạng xã hội nhà đất, bất động sản là cộng đồng theo chủ đề bất động sản riêng biệt xoay quanh các mạng xã hội lớn có hàng triệu người dùng"

Lê Tiến - Real estate domainer